Giftmörderskan från Farbol.

Posted on November 27th, 2016

Saxat ur Blekingeposten 10 december 1853

1854 Den 20 Januari detta år afrättades medelst halshuggning på Norje afrättsplats Enkan Bengta Svensdotter från nr 119 Farabol, som förgifvit sin man Bonden Sven Olsson och sitt minderåriga flickobarn. Lifdömd och afrättad. 28 ½ år gammal

Likaledes Båtsman Håkan Jönsson Bollman i Farabol, såsom delaktig i dessa mord. Begge begrafne å afrättsplatsen. Lifdömd och afrättad. 26 2/3 år gammal.

00:0000:00